فروش مال غير

شرح مسائل حقوقي

فروش مال غير

۶۵ بازديد

فروش مال غير

فروش مال غير  همانطور كه از اسمش پيداست فروش مالي است (چه منقوق و چه غير منقول) كه متعلق به شخص ديگريست! بله تعجب هم دارد علارقم اين كه طبق قانون، عرف و فقه هر شخص مالك هر آن چيزي است كه به او تعلق دارد و فرقي هم نمي كند مال ارث باشد يا خريده شده باشد و يا… . مي توان حدس زد حال اشخاصي كه مثلا به مسافرت رفته ان و وقتي باز مي گردند مي بينند كه خانه شان به فروش رفته است. اين عمل انتقال مال غير نام دارد. براي آشنايي تمام نكات فروش مال غير از وكلاي مستر داديار مطالب زير را مورد توجه قرار دهيد.

فروش مال غير (يا همان انتقال مال غير) به لحاظ قانوني جرم محسوب مي شود و به لحاظ قانوني هم جنبه خصوصي و هم جنبه عمومي دارد. يعني شخص و يا اشخاص مرتكب جرم به خاطر ضرر و آسيبي كه به اموال صاحب مال وارد كرده و به خاطر از بين بردن آرامش عمومي و نظم جامعه تحت تعقيب قرار گرفته و مجازات خواهند شد. اين عمل مصداق بارز كلاهبرداري است كه شخص با فروش اموال ديگران بدون اجازه و مخفي كردن موضوع از خريدار سعي در كسب سود و منفعت دارد.