اجرا گذاشتن مهريه

شرح مسائل حقوقي

اجرا گذاشتن مهريه

۱۵۲ بازديد

اجرا گذاشتن مهريه

اجرا گذاشتن مهريه قطعا از حقوق عرفي، شرعي و قانوني زن است. اين حق زماني جدي گرفته مي شود كه زوجين در زندگي مشترك دچار تنگنا هايي مي شود و متاسفانه زندگي آن ها به سمت انواع طلاق (طلاق عاطفي، طلاق توافقي و..) مي رود. مهريه مال معين و يا چيزي است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار مي گيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف به پرداخت آن مي باشد. در اين زمينه مي توانيد از مشاوره رايگان تلفني و آنلاين مستر داديار نيز استفاده كنيد.

 

اگر با اجرا گذاشتن مهريه قصد تنبيه همسر خود را داريد، دست نگه داريد چرا كه تنبيه با اجرا گذاشتن مهريه قطعا وضعيت را بدتر خواهد كرد و زندگي را به كامتان تلخ مي كند. بهتر است با يك مشاور اين موضوع را در ميان بگذاريد.

  اغلب، مبالغ مهريه بسيار بالا بوده و در پي اجرا گذاشتن مهريه و با بالا رفتن آمار افرادي كه به دليل نداشتن مهريه به زندان مي افتند. قوانيني در اين زمينه وضع شده است. كه براي به اجرا گذاشتن مهريه بايد به اين قوانين توجه داشت و مراحل مربوطه را طي كرد. اجرا گذاشتن و مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت و يا مراجعه به دفتر خانه سهل والصول تر است به همين دليل در اين مقاله بيشتر در باره اين دو صحبت خواهيم كرد.

گرفتن مهريه

گرفتن مهريه

چه زماني زن مالك مهريه مي شود

برخي تصور مي كنند كه به محض خوانده شدن خطبه ي عقد، زن مالك تمام مهر مي شود و حتي ديده ايم كه افراد معدودي  بر اين باورند كه به محض تعيين مهريه در روز خواستگاري زن مالك آن است. در مقابل بايد عرض كنيم كه زوجه از زمان  خوانده شدن خطبه عقد تنها مالك نصف مهريه است تا زماني كه اولين مقاربت رخ دهد. اگر زوجه تمام مهريه را دريافت كرده باشد و تا قبل از اولين مقاربت اقدام به طلاق كند بايد نصف آن را برگرداند. تنها در صورتي زوجه مالك تمام مهريه مي شود كه مقاربت بين زوجين رخ داده باشد.

اگر  براي گرفتن طلاق مهريه خود را بخشيده ايد و يا در طلاق توافقي ، بر سر بخشش مهر توافق كرده ايد، بهتر است بدانيد كه مي توانيد بعد از طلاق اقدام به گرفتن مهريه و اجرا گذاشتن مهريه نماييد. براي كسب اطلاعات كامل مي توانيد با مشاوران مستر داديار تماس حاصل فرماييد

مراحل اجرا گذاشتن مهريه

توصيه مي كنيم قبل از اقدام به اجرا گذاشتن مهريه اگر قصد استفاده از وكيل نداريد حتما جهت مشاوره درباره مهريه و اجرا گذاشتن مهريه به يك وكيل مجرب مراجعه فرماييد. چرا كه اينقدر شرايط افراد با هم متفاوت است كه تجربه مي تواند كمك شاياني به شما كند.

درست است كه گرفتن مهريه از حقوق زن است اما اگر تصور كرده ايد كه با مراجعه به دادگاه و اجرا گذاشتن مهريه سريعا اين كار صورت مي گيرد، قطعا در اشتباه هستيد. گرفتن مهريه و يا اجرا گذاشتن آن وقت بسيار و همچنين صرف انرژي زياد را طلب مي كند.

اگر مهريه وجه نقد و يا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد. براي اجرا گذاشتن مهريه زوجه همراه با مدارك مربوطه (كارت ملي، شناسنامه، سند رسمي ازدواج) به دفتر ازدواج يا دايره اجراي ثبت (مستقر در دفتر ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) و يا دادگاه مراجعه و با ارائه ي دادخواستي تقاضاي صدور اجرائيه مي كند.

مراحل اجرا گذاشتن مهريه

مراحل اجرا گذاشتن مهريه

پس از انجام اقدامات لازم براي اجرا گذاستن مهريه ابلاغيه اي براي شوهر ارسال مي گردد و به او مهلت 10 روزه اي داده خواهد شد تا بتواند طلب همسرش را پرداخت نمايد. در صورت عدم پرداخت مهريه توسط زوج، زوجه مي تواند با اعلام اموال و دارايي هاي وي و يا حتي اگر زوج طلبي از ديگران دارد، تقاضاي توقيف اموال وي كند.

 همچنين زوجه مي تواند اقدام به توقيف حقوق دريافتي زوج از سازمان ها، ارگان ها و موسسات دولتي و خصوصي كند. كه تا ميزان يك چهارم (مادامي كه زوج متاهل است) و به ميزان يك سوم (در صورتي كه زن و شوهر از يكديگر جدا شوند و زوجه ازدواج مجدد نكرده باشد) امكان توقيف وجود دارد.

اگر مهريه سكه يا طلا باشد و زوج توانايي پرداخت اصل آن را نداشته باشد، قيمت روز آن (روزي كه زن مهريه را از طريق دادگاه يا دفتر ازدواج مطالبه كرده است) محاسبه و ملاك اجراي قانوني حكم است. اگر ازدواج غير رسمي بوده باشد زن براي مطالبه ي مهريه بايد از طريق دادگاه اقدام به اجرا گذاشتن مهريه نمايد.

قانون جديد مهريه

در قانون جديد مهريه اجرا گذاشتن مهريه اي كه مهر سكه تعيين شده است كمي با ديگر موارد فرق دارد. در اين حالت مرد تنها موظف به پرداخت اني 110 تاي آن مي باشد و در مقابل باقي مانده اشتسقيط مهر خواهد شد و نميتوانيد از ماده دو استفاده كنيد. با مراجعه به وكلاي مستر داديار مي توانيد از تجربه آن ها استفاده كنيد.

عدم توانايي مرد به پرداخت مهريه

در صورتي كه زوج هيچگونه مال و اموالي جهت توقيف نداشته باشد و مستمري بگير نيز نباشد. زن مي تواند به استناد ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1377 تقاضاي بازداشت يوم الاداي وي را بنمايد.

مهلت تجديد نظر خواهي بيست و يك روز است. زوج و زوجه در اين مدت مي توانند به راي دادگاه اعتراض كنند. بعد از قطعي شدن راي دادگاه، ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميت مالي اعمال مي شود. بدين معني است كه اگر مرد معسر نباشد و بدهي خود را پرداخت نكند، به زندان انداخته مي شود و در صورتي كه معسر شناخته شود دادگاه راي به تسقيط مهريه مي دهد.

اين موضوع را در نظر بگيريد كه اگر مهريه عندالاستطاعه باشد زن موظف به اثبات توانايي مرد در پرداخت مهريه است و مرد نيازي به آوردن دليل براي ندادن مهريه ندارد.

عدم توانايي مرد به پرداخت مهريه

عدم توانايي مرد به پرداخت مهريه

موارد قانوني تاثير گذار بر مهريه و اجرا گذاتشتن مهريه

ماده هاي قانوني اي كه بر روي اجرا گذاشتن مهريه و به طور كلي بر روي مهريه تاثير دارند را ذكر كرده ايم تا قبل از توافق بر سر مهر و يا قبل از اقدام به اجرا گذاشتن مهر ان ها را مطالعه فرماييد.

ماده 1078: هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك باشد مي توان به عنوان مهريه قرار داد.

ماده 1079: مهر بايد تا حدي كه باعث رفع جهالت طرفين باشد مشخص باشد

ماده 1080: تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.

ماده 1082: به مجرد عقد زن مالك مهر است و مي تواند هر نوع تصرفي در آن داشته باشد.

ماده 1085: زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي در مقابل شوهر امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. اين امتناع حق نفقه را از زن ساقط نمي كند.

ماده 1086: اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد عمل كند، ديگر نمي تواند از حكم ماده قبل استفاده كند.

ماده 2: قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي: هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر وزيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد، دادگاه او را ملزم به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد و در غير اين صورت بنا به تقضاي محكو له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد.

موارد قانوني تاثير گذار بر مهريه و اجرا گذاتشتن مهريه

موارد قانوني تاثير گذار بر مهريه و اجرا گذاتشتن مهريه

اجرا گذاشتن مهريه از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي

همانطور كه گفته شد يكي از راه هاي راحت تر و سريعتر اجرا گذاشتن مهريه اقدام از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي مهريه است. اجرا گذاشتن مهريه از اين طريق به اين صورت است كه قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضاي صدور اجرائيه نمايد. سپس با اجرائيه به اداره ثبت مراجعه و مهريه را مطالبه كند كه البته با پرداخت هزينه هاي رسيدگي به پرونده مي تواند همه ي آن ها را بعدا از زوج مطالبه نمايد. در همين راستا وجه نقد و يا اموال شخص كه جزوه مستثنيات دين نيستند را مي تواند توقيف كند.

نمونه دادخواست اجرا گذاشتن مهريه از طريق اجراي ثبت

مسئول محترم دفترخانه ازدواج شماره ……… شهرستان ……….. احتراما؛ با توجه به عقدنامه تنظيمي در آن دفتر، اينجانب ………… در تاريخ ………… با مهريه هايي معادل ……………. به عقد دايم آقاي …………. در آمده ام. از آنجا كه مهريه حق قانوني زن بوده و به عنوان دين بر ذمه زوج قرار داشته و عندالمطالبه مي باشد، نامبرده عليرغم درخواست هاي مكرر از تاديه مهريه قانوني اينجانب خودداري مي نمايد. لذا خواهشمند است به موجب اين درخواست، ضمن صدور اجرائيه نسبت به وصول مهريه هر گونه اقدام بازم را مبذول فرماييد.

امضائ زوجه

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.